Mötesplan

Styrelsemöten Ordförandemöten
2017-10-24 kl 14.00
2017-12-05 kl 12.00 2017-12-12 kl 18.00 ABF i Boden
2018-02-20 kl 14.00
2018-03-20 kl 14.00

Årsmöte 17/4 2018 klockan 18.00