HSO Norrbotten

hso-trad

 

37 föreningar bildar Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrbottens län HSO Norrbotten.

Vi inom funktionshinderrörerelsen är en resurs – det är en förlust både för oss och samhället om våra kunskaper inte tas tillvara, speciellt när det gäller handikappfrågor.
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan är politiskt och religiöst oberoende och helt fristående från myndigheterna.

Medlemsföreningar

I Norrbottens län är 37 föreningar (2017) anslutna till HSO.

Organisation

HSO är en samarbetsorganisation där högsta beslutande organ är årsmötet.
Årsmötet fastställer riktlinjerna för de handikappolitiska intressefrågorna.
Styrelsen verkställer besluten.

Vi finns på Fabriksgatan 6 i Boden