HSO Norrbotten

hso-trad

Pressmeddelande

Funktionsrätt Norrbotten (tidigare HSO Norrbotten) genomför en politisk hearing den 21 augusti kl. 14.00-17.00. Plats: Regionhuset, stora salen, Luleå.
Samtliga partier i regionfullmäktige är inbjudna.

Funktion Norrbotten består av 40 länsorganisationer inom funktionsrörelserna i Norrbotten med ca 17 000 medlemmar totalt.

Funktionsrätt – rätten att fungera i samhället på lika villkor  – handlar om att alla människor fult ut ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

– att funktionsrättsperspektivet integreras i alla politik – och samhällsområden.

– att funktionsrätten inte särbehandlas i särskilda strukturer eller åtgärdas genom   särlösningar.

– att personer medfunktionsnedsättningar skall vara fullt delaktiga i samhällets alla delar och garanteras ett skydd mot diskriminering på grund av sin funktionsnedsättning i alla sammanhang.

Vi hälsar härmed media varmt välkommen till en spännande eftermiddag.

Med vänliga hälsningar

Funktionsrätt Norrbotten
Christian Lindgren
Ordförande

 

—–

37 föreningar bildar Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrbottens län HSO Norrbotten.

Vi inom funktionshinderrörerelsen är en resurs – det är en förlust både för oss och samhället om våra kunskaper inte tas tillvara, speciellt när det gäller handikappfrågor.
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan är politiskt och religiöst oberoende och helt fristående från myndigheterna.

Medlemsföreningar

I Norrbottens län är 37 föreningar (2017) anslutna till HSO.

Organisation

HSO är en samarbetsorganisation där högsta beslutande organ är årsmötet.
Årsmötet fastställer riktlinjerna för de handikappolitiska intressefrågorna.
Styrelsen verkställer besluten.

Vi finns på Fabriksgatan 6 i Boden